[textbox* kodu placeholder "Onay Kodu Girin"]

  SİNOP ÜNİVERSİTESİ

  İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Formu

  Proje/Araştırmanın Başlığı:

  Başvuru Tarihi:

  Proje/Araştırmanın Konusunun Temel Alanı :

  Sorumlu Araştırmacı:

  Adı Soyadı:

  Ünvanı/Görevi:

  Çalıştığı Kurum:

  İş Telefonu:

  Cep Telefonu:

  Fax :

  E-mail Adresi:

  Haberleşme Adresi:

  Eğitimi

  Lisans :

  Mezuniyet Tarihi :

  Yüksek Lisans :

  Mezuniyet Tarihi :

  Doktora :

  Mezuniyet Tarihi :

  Araştırma Projeleri Deneyimi(varsa)

  Proje Adı :

  Kurum :

  Tarih :

  Görev :

  Proje Türü :

  Araştırma Konusu ile ilgili Yayınları (Varsa)

  Diğer Araştırıcıların(Tez Çalışmalarında Lütfen Akademik Danışmanınızı Ekleyiniz.)

  Adı Soyadı :


  Ünvanı/Görevi :


  Kurum :


  Telefon :


  Araştımaya Katılan Merkezler:

  Çok Merkezli yada Multidisipliner Araştırmalarda Araştırma Koordinatörünün

  Adı Soyadı :

  Görev ve Ünvanı :

  Birimi :

  Araştırmanın Tanımı

  a.Araştırılan Konuyu Belirtiniz.

  b.Çalışmanın Temel Amacı:

  c.Alt Çalışma Var mı?

  d.Çalışmanın Gerekçesi:

  e.Proje/Çalışmanın Türü :

  Proje/Araştırmanın Materyal ve Yönetimi

  a.Proje/Araştırmanın Çalışma Grubu:

  b.Proje/Araştırmanın Yöntemi:

  c.Proje/Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama Araçları:

  d.Proje/Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi:

  e.Proje/Araştırmanın Öngörülen Çalışma Süresi:

  f.Proje/Araştırmanın Beklenilen Yararlar

  g.Araştırmanın

  h.Gönüllü ve/veya araştırmaya katılacakların sayısı ve niteiliği(gönüllü,hasta,kontrol grubu vb.)

  i.Gönüllü ve/veya araştırmaya katılacakların araştırmaya alınma kriterleri(Maddeler halinde sıralayınız.)

  j.Gönüllü ve/veya araştırmaya katılanlacakların araştırmaya alınmama kriterleri(Maddeler halinde sıralayınız.)

  k.Gönüllü ve/veya araştırmaya katılacakların araştırma başladıktan sonra çıkarılma kriterleri(Maddeler halinde sıralayınız.)

  l.Araştırmanın yürütücüsü olarak, sizce bu çalışma süresince karşılaşabileceğiniz etik sorunlar nelerdir? Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? Bu tip sorunlar ortaya çıktığında ne gibi çözümler öngörebilirsiniz? (Açıklayınız.)

  İLİŞKİLİ LİTERATÜR LİSTESİ

  Proje/Araştırma'nın B Planı(Proje/Araştırmanın önerildiği şekilde yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda "B Planı" ana hatlarıyla belirtilmelidir.)

  Araştırma Bütçesi

  Destekleyen Kuruluş(varsa):
  Araştırma Fonu :
  Diğer :
  Destekleyen Kuruluşun Adı ve Adresi:
  Destekleyen Kuruluşun Onayı :

  1.Bilgilendirilmiş Onay Formu
  Var ise yükleyiniz.(Word biçiminde yüklenmelidir.)(docx)(max 500KB)
  2.Veri Toplama Araçları
  Var ise yükleyiniz.(Word biçiminde yüklenmelidir.)(docx)(max 500KB)
  3.İzin Belgeleri
  Var ise yükleyiniz.(Pdf biçiminde yüklenmelidir.)(pdf)(max 500KB)
  4.Uzman Görüşü
  Var ise yükleyiniz.(Pdf biçiminde yüklenmelidir.)(pdf)(max 500KB)
  5.Covid 19 ile ilgili bir Çalışma mı?
  Evet ise Sağlık Bakanlığı iznini yükleyiniz.(Pdf biçiminde yüklenmelidir.)(pdf)(max 500KB)

  Diğer(Yükle)(pdf)(max 500KB)

  Taahhütname okudum/okuduk onaylıyorum/onaylıyoruz

  Helsinki Bildirgesi Beyanı okudum/okuduk onaylıyorum/onaylıyoruz

  İntihal Beyan Sayfası okudum/okuduk onaylıyorum/onaylıyoruz