Rektörlük Binası Ana Sistem Odasında yürütülmekte olan Sistem Odası İyileştirme Çalışmaları nedeniyle, çalışma tamamlanıncaya kadar (en fazla 1 ay boyunca), kısa süreli (birkaç dakika sürebilecek) internet kesintileri ile Santrallar arası VoIP sistemi kapsamında telefon  kesintileri yaşanabilecektir.