Üniversitemizde bulunan konferans ve toplantı salonlarını kullanmak isteyenlerin salon randevu taleplerini online şekilde almak, alınan randevu taleplerini birim yetkililerinin onayına sunmak, bu konuda oluşabilecek karışıklıkları önlemek ve süreci hızlandırmak açısından “toplanti.sinop.edu.tr” adresi üzerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca bir uygulama geliştirilmiştir. Siteye ilgili bağlantıdan (toplanti.sinop.edu.tr) erişim sağlanabilmektedir.

Gelen toplantı/konferans salonu randevu taleplerini onaylama ve reddetme hususunda birim yetkilisi olarak her birimin kendi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreterleri yetkilendirilmiştir. Uygulamanın kullanımı ile alakalı ayrıntılı bilgi bağlantıdaki kullanım yönergesinde mevcuttur. (Konferans/Toplantı Salonu Randevu Sistemi)