MİSYONumuz

  • Üniversitemizdeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve arastirmalara destek olmak,
  • Üniversitemizin var olan bilgi işlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısını en verimli sekilde çalışır halde tutmak,
  • Üniversitemizin var olan bilgi işlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısını teknolojiye uygun şekilde geliştirmek,
  • Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemiz tüm birimlerindeki personel ile öğrencilerine faaliyetleri kapsamında hizmet vermek,
  • Üniversitemiz birimlerinin temel yazılım ihtiyaçlarına cevap vermek,
  • Üniversitemizin ihtiyaç duyacagı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

VİZYONumuz

  • Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin, gelişmiş ve çağdaş bilgisayar hizmetlerinden en yüksek derecede faydalanabilmelerini sağlamak, bunun için gerekli bilişim alt yapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek,
  • Gün geçtikçe artan bilgisayar ve donanım ihtiyacını bugün ve gelecekte de karşılamak üzere internet alt yapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak,
  • Üniversitemiz birimlerinin yazılım ihtiyacının karşılanması yanında, yazılım üretebilen düzeye gelmek için faaliyetlerde bulunmak,
  • İlerleyen teknolojiye ayak uydurmak için Başkanlık personelinin uzmanlaşması yönünde çalişmalarda bulunmak.