MİSYONumuz

  • Üniversitemiz bilişim altyapısını kullanan kullanıcılarımıza, eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel faaliyetleri için en üst kalitede ve güncel teknolojiye uygun bilişim olanaklarını sağlamak bu amaçla bu sistemler ile ilgili hizmetleri Uluslararası standartta güvenilir şekilde sunmak,

VİZYONumuz

  • Üniversitemizin sürekli gelişen bilişim teknolojilerinden en yüksek derecede yararlanması için, uzman kadrolarla daima güven duyulan, kurum bilincinin yerleşmiş olduğu bir sistem oluşturmak,