• Post category:Duyurular

T.C.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

Akademik, İdari ve Merkez Birimlerinde Çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Duyurusu

1  Kısmi zamanlı Öğrencileri çalıştıracak birimler aşağıda belirtilmiş olup kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenciler birimlerin istemiş olduğu kriterler göz önünde bulundurarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sitesinde bulunan Başvuru Değerlendirme Formunu doldurup dilekçeleriyle birlikte 20/10/2017 tarihine kadar çalışmak istedikleri birimlere başvurabileceklerdir.

2  Başvuruları kabul edilen öğrenciler yine üniversitemizin web sayfasında açıklanacak olup bu öğrenciler yönergenin (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sitesi Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.) 8. Maddenin 4. Fıkrasında belirtilen belgeleri ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, KZÖ olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, SNÜ’de kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

d) KZÖ ile SNÜ arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

g) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

(3)Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerde, belirli bir not ortalaması aranmaz, ancak başarısız dersi bulunmayan öğrencilere öncelik tanınır.

Web Sitesi Güncelleme 0