Eğitim ve Araştırmada Mükemmeliyetçi,

  Öğrenci Odaklı,

  Yönetimde ve Akademik Yaşamda Özerk, Özgürlükçü, Demokratik ve Katılımcı,

  Etik Değerlere Sahip Çıkan,

  Temel Hak ve Özgürlükleri Savunan,

  Kamusal ve Sosyal Sorumluluğu Önemseyen,

  Mezunlarla Bağını Güçlü ve Sürekli Kılan,